අප අමතන්න

ජිනන් ඔටුවන් පිට අතර CNC යන්ත්ර Co., Ltd.

ලිපිනය

කර්මාන්තශාලාවේ ලිපිනය: Shansheng කාර්මික පුරය, ShiZhong දිස්ත්රික්, ජිනන්, චීනය

කාර්යාලයීය ලිපිනය: NO.333 Jingyi පාර, Huaiyin දිස්ත්රික්, ජිනන්, චීනය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

0086-531-59827336

0086-13505317898

පැය

සහාය වේලාව: පැය 24 සඳු-සන් සිට

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට